Samen beslissen

De beste beslissing over je behandeling neem je samen met je arts

Als je hebt te horen gekregen dat je kanker hebt, heb je veel vragen, vaak ben je ook emotioneel en vind je het moeilijk om je gedachten te ordenen. Dat is niet zo verwonderlijk. Er komt dan inderdaad veel op je af. Ook zijn er meerdere mogelijkheden om kanker te behandelen. Elke behandeling heeft voor- en nadelen om de kanker te bestrijden en heeft tegelijkertijd effect op je persoonlijk leven. Soms blijvend. Hoe groot die impact is, is afhankelijk van hoe jij persoonlijk het liefste wilt leven. Samen met je arts ga je beslissen welke zorg voor jou het beste is, dit noemen we Samen Beslissen.

Misschien denk je dat het beter is als je arts gewoon zegt wat er moet gebeuren. Dat kan altijd, maar vergeet niet dat jij deskundig bent op het gebied van je eigen leven. Jij weet welke dingen je graag doet en wilt blijven doen. Een behandeling kan ervoor zorgen dat je dit niet meer of niet meer zo goed kunt doen in de toekomst. Het is daarom van belang dat je je arts informatie geeft over jezelf zodat die jou als mens leert kennen en alle aspecten kan meewegen bij het maken van keuzes.

Inmiddels wordt Samen Beslissen op veel plekken – in meer of mindere mate – toegepast. De meeste patiënten zijn er enthousiast over. Anshu Ankolekar, promovendus bij Maastro heeft hiernaar wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ook heeft zij onderzocht wat patiënten belangrijk vinden, hoe zij het besluitvormingsproces ervaren en hoe de communicatie tussen patiënt en arts kan worden verbeterd.

Samen Beslissen verloopt in vier stappen, vaak verdeeld over een paar gesprekken. Bij een beslissing over bestraling heb je deze gesprekken met de radiotherapeut.

Stap 1

De radiotherapeut vertelt welke opties er zijn en dat een goede keuze alleen gemaakt kan worden als jij daarbij betrokken bent. Je kunt ook zelf vragen wat alle opties zijn. Op www.maastro.nl/ protonentherapie kun je door de keuzehulp in te vullen checken of je in aanmerking komt voor protonentherapie. Deze keuzehulp geeft u informatie over de mogelijkheden en helpt u om uw overweging te verhelderen.

Stap 2

De radiotherapeut geeft informatie over de verschillende (behandel)mogelijkheden én wat het zou betekenen als er niet medisch behandeld wordt. Daarbij worden van elke optie de kansen, risico’s en voor- en nadelen benoemd. Ook komen de mogelijke effecten van de verschillende behandelingen op jouw dagelijks leven aan bod.

Stap 3

Samen verkennen jullie jouw voorkeur en wat belangrijk is in je leven, nu en in de toekomst.

Stap 4

Met elkaar weeg je af wat voor jou de beste keuze is, daarna kan de beslissing worden genomen. Door jou, je arts of samen. Let wel: je mag altijd op je besluit terugkomen.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Maaike Schuurman, belangenbehartiger bij Borstkankervereniging Nederland. Wil jij meer weten over samen beslissen?